dots Created with Sketch.

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.carselexy.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.carselexy.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door TGG Automotive B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TGG Automotive B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij TGG Automotive B.V.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met TGG Automotive B.V te mogen claimen of te veronderstellen.

TGG Automotive B.V streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. CarSelexy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

 Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.carselexy.nl op deze pagina.

De informatie op deze website is met zorgvuldigheid en toewijding samengesteld. Toch kan het altijd voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is. Zowel TGG Automotive B.V. als elke CarSelexy-dealer is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud en genomen beslissingen, schade, overlast of ongemak dat voortvloeit of samenhangt met het gebruik van deze inhoud.

Mis geen enkele deal meer!

Schrijf je snel in en je bent voortaan altijd op de hoogte van de laatste acties en aanbiedingen.
Je kunt je op ieder gewenst moment weer uitschrijven en we gaan veilig om met jouw gegevens.

Vergeet ons niet te volgen op Facebook of Instagram